Đánh giá chiến lược đầu tư bất động sản của Vinapol

Written by
Đánh giá chiến lược đầu tư bất động sản của Vinapol

 

Điểm mạnh: “ Biết mình biết ta “ Đây là chiến lược đầu tư bất động sản mang tính bền vững hạn chế được rủi ro, năng lực doanh nghiệp tương xứng với những cơ hội mà doanh nghiệp đang nắm bắt, doanh nghiệp nào cũng có nguồn lực nhất định yếu tố quyết định ở đây là cơ cấu phân bổ nguồn lực làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất và lựa chọn của công ty cổ phần Vinapol chính là tập trung nguồn lực để đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó sự nhất quán trong chiến lược được đảm bảo vì quyết định tập trung ở chủ tịch HĐQT và cũng vì tiếp nhận nhiều tham vấn của các chuyên gia nên chiến lược phát triển của công ty cũng đảm bảo tính khách quan.

Điểm yếu: Tất cả các chiến lược phát triển của doanh nghiệp đều rất khó có thể đánh giá điểm mạnh yếu của nó, chỉ có thể đánh giá khi thực tế việc triển khai chiến lược đầu tư bất động sản có kết quả. Có thể nói trong việc lập chiến lược đầu tư bất động sản điều cốt yếu để thành công ở chỗ mối quan hệ và khả năng tài chính của doanh nghiệp khi đã có 2 yếu tố đó rồi tính thực thi của chiến lược rất cao. Nhưng ở riêng công ty cổ phần Vinapol việc lập chiến lược vẫn chưa được thực hiện một cách chuyên nghiệp, các báo cáo thị trường chưa được định lượng rõ ràng, nền tảng của chiến lược chủ yếu các thông tin từ mối quan hệ, điều này có thể hiện tại sẽ không ảnh hưởng nhưng trong tương lai khi quy mô công ty phát triển thì hiệu quả đầu tư sẽ bị giảm sút. Ngoài ra việc truyền đạt chiến lược cho các phòng chức năng còn hạn chế nên trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh còn nhiều khó khăn

Cơ hội: Hiện nay việc triển khai thực hiện chiến lược này được đánh giá là khá hiệu quả, trong khi các nhà đầu tư khác thực hiện việc phân tán đầu tư dàn trải dẫn đến tình trạng dự án nào cũng dở dang và thương hiệu của các chủ đầu tư cũng theo đó mà giảm sút thì về phía Vinapol sự chắc chắn đang là hình ảnh của doanh nghiệp, chính vì vậy mà có rất nhiều các cơ hội khác trong tương lai đang được mở ra đối với Vinapol.

Thách thức: Trong tương lai khi cạnh tranh trở nên phức tạp chiến lược nào cũng không thể mãi mãi phù hợp nếu không có các thay đổi tích cực thì đễ dẫn đến sự thất bại. Hiện nay có rất nhiều tổ chức có khả năng về tài chính muốn phát triển lĩnh vực kinh doanh của mình sang bất động sản chính vì vậy chúng ta phải luôn có sự đánh giá lại doanh nghiệp và đổi mới để sẵn sàng đối mặt với thách thức.

 

Article Categories:
Bất động sản

Comments are closed.

Shares