Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động định giá tại sàn giao dịch BĐS

Written by

Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp luật

Trước đây các văn bản pháp luật quy định về định giá bất động sản do Bộ tài chính ban hành sau đó giao cho Bộ tài nguyên và môi trường nhưng Bộ tài nguyên môi trường vẫn chưa tiếp cận được, sự nhập nhằng không rõ ràng này đang gây rất nhiều khó khăn cho thị trường bất động sản Việt Nam, hoạt động định giá nói chung cũng như hoạt động định giá tại V-Reex nói riêng.

Thứ nhất, trình độ và năng lực định giá của cán bộ thẩm định

Định giá là một công việc rất phức tạp đòi hỏi ở một cán bộ chuyên ngành rất nhiều kỹ năng và kiến thức sâu rộng và phải am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Không một cá nhân nào đáp ứng được yêu cầu này, có nghĩa là không một ai có thể am hiểu tất cả mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. Hiện nay, tại công ty chưa có phòng thẩm định riêng mà các cán bộ sàn kiêm luôn cả nghiệp vụ đấu giá bất động sản, tư vấn bất động sản. Thêm nữa, đa phần các cán bộ định giá đều rất trẻ, mặc dù tất cả đều được đào tạo tại các trường đại học chuyên sâu nhưng kinh nghiệm công tác còn chưa nhiều. Do đó khả năng định giá bất động sản cũng vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn toàn chính xác. Với những cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm thì đây quả là một áp lực công việc lớn và khó khăn.

Thứ hai, từ phía khách hàng

Có nhiều trường hợp người cung cấp thông tin không chính xác về bất động sản của mình chưa nắm rõ đặc điểm, giá trị của nhà đất cùng các công trình khác trên đất, nên việc kiểm tra lại các thông tin lại phải tốn thêm thời gian từ đó mà kết quả định gia thiếu đi phần chính xác.

Thứ ba, sự biến động không ổn định của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản ở nước ta mới hình thành và phát triển, Nhà nước vẫn đang cố gắng định hướng và kiểm soát thị trường này bằng nhiều biện pháp. Nhưng hiện nay nhìn chung thị trường bất động sản vẫn còn nhiều bất cập, phát triển một cách tự phát và bị chi phối bởi các nhà đầu cơ. Do vậy thị trường luôn biến động, xuất hiện cầu ảo về nhà đất dẫn đến giá cả tăng cao, không phản ánh đúng giá trị của bất động sản trên thị trường. Thị trường bất động sản xuất hiện hiện tượng “Bong bóng”. Đây là một khó khăn, thách thức lớn đối với những cán làm công tác định giá bất động sản. Bởi vì định giá một bất động sản mang tính thời kỳ. Điều này không thành vấn đề nếu thị trường bất động sản ổn định. Nhưng thực tế không phải vậy, thị trường luôn biến động, điều này gây khó khăn cho việc dự báo giá cả. Không những thế, việc thu thập và phân tích thông tin từ thị trường cũng gặp khó khăn. Bởi vì thị trường biến động thì thông tin dễ trở nên lạc hậu và tính chính xác kém.

Article Categories:
Bất động sản

Comments are closed.

Shares