Hoàn thiện chiến lược phục vụ khách hàng mua nhà ở của CTCP đầu tư An Lạc

Written by

Dịch vụ trước bán:Tổ chức tư vấn cho khách hàng về pháp luật, chế độ chiến lược nhà ở của Nhà nước cũng như Thành phố. Đồng thời tư vấn mọi thủ tục pháp lý cần thiết khi mua một số sản phẩm nhà ở đất ở; Tư vấn để khách hàng lựa chọn nhãn hiệu, công năng cũng như tiện ích của sản phẩm .

Dịch vụ trong bán: Nên tạo ra những điều kiện thuận lợi để khách hàng tiến hành mua bán nhanh chóng, cố gắng giảm thiểu tối đa mọi thủ tục hành chính rườm rà gây phiền toán và mệt mỏi cho khách hàng.

Dịch vụ sau bán: Để có thể làm tốt công tác dịch vụ sau bán, Công ty cần thành lập bộ phận chức năng quản lý, dịch vụ riêng biệt có qui mô. Ví dụ như: Xí nghiệp cung cấp dịch vụ và quản lý dô thị.

Xí nghiệp này sẽ có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:Tư vấn hoàn thiện Pháp lý đất ở, nhà ở; Tư vấn thiết kế công trình nhà ở, hoàn thiện hồ sơ thủ tục và dịch vụ cấp giấy phép xây dựng nhà; Sửa chữa, bảo hành, sửa nhà cửa, nội, ngoại thất; Cung cấp và bảo dưỡng hệ thống cấp điện; Cung cấp nước sinh hoạt và hệ thống thoát nước thải; Cung cấp hệ thống gas tới từng hộ gia đình; Lắp đặt và duy trì hệ thống phòng cháy chữa cháy; Cung cấp hệ thống thông tin, truyền hình, viễn thông; Vệ sinh môi trường, gom rác thải và các phế liệu; Trông giữ xe cộ; Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị được lắp đặt vào công trình nhà và hạ tầng; Các dịch vụ khác.

 

Article Tags:
Article Categories:
Tin tức

Comments are closed.

Shares